EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Javne i zelene površine i građevine

U službi održavanja javnih i zelenih površina i građevina obavljaju se sljedeći poslovi:

  • održavanje i popravci javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje čistoće javnih površina
  • sanacija divljih odlagališta

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost (trgovi, pločnici, javni prolazi, prečaci, šetališta, biciklističke i pješačke staze).

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, orezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina (parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, igrališta s pripadajućom opremom, javni športski i rekreacijski prostori, zelene površine uz ceste i ulice, ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice ili slično).

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća strojno i ručno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Pod sanacijom divljih odlagališta podrazumijeva se prikupljanje komunalnog otpada s divljih odlagališta te njegov odvoz i odlaganje na odlagališta komunalnog otpada kao i saniranje i zatvaranje divljeg odlagališta.

Na području Općine Promina nalazi se nekoliko spomenika i spomen obilježja za koje se vode poslovi tekućeg održavanja, održavanja čistoće spomenika i njegove neposredne okoline. Također, u vidu održavanja obavlja se uklanjanje otpadaka, uvelih vijenaca, ostataka svijeća i sl.

Put kroz Oklaj 144
22303 Oklaj

022 881 046

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

© 2021 EKO Promina d.o.o.  ·  Put kroz Oklaj 144  ·  22303 Oklaj
Pravo na pristup informacijama  ·  Digitalna pristupačnost  ·  Izjava o kolačićima

Izrada, hosting i održavanje desk.hr