Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Fotografija uz obavijest o podjeli kompostera

Podjela kompostera korisnicima kategorije kućanstvo koji se odluče kompostirati biorazgradivi komunalni otpad

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će društvo EKO Promina d.o.o. od 9. svibnja 2022. godine započeti s podjelom kompostera korisnicima kategorije kućanstvo koji se odluče kompostirati biorazgradivi komunalni otpad.

Korisniku koji se odluči kompostirati biorazgradivi komunalni otpad u spremniku kojega zaduži od društva EKO Promina d.o.o. cijena minimalne javne usluge umanjit će se na mjesečnom računu za 5,00 kn, a sukladno članku 24. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Promina (Službeno glasilo Općine Promina 1/2022).

Spremnik možete zadužiti u prostorijama društva EKO Promina d.o.o. za vrijeme radnog vremena sa strankama (ponedjeljak - četvrtak, 9:30 – 12:30). Prethodno je potrebno popuniti Izjavu o načinu korištenja javne usluge za kategoriju kućanstvo. Ukoliko nemate mogućnost, Izjavu možete popuniti i u prostorijama društva EKO Promina d.o.o.

Budući da očekujemo gužvu prilikom zaduživanja spremnika za kompostiranje, molimo vas za strpljenje te osobito molimo za poštivanje radnog vremena sa strankama, budući da u prostoriji društva EKO Promina d.o.o. djeluje samo jedna osoba za sve poslove.