Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Obavijest korisnicima o primjeni novog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da je Općinsko vijeće Općine Promina na svojoj 5. sjednici održanoj 8. veljače 2022. godine donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Promina kojom je određen iznos cijene obavezne minimalne javne usluge i koja je stupila na snagu 17. veljače 2022. godine.

Društvo EKO Promina d.o.o. kao davatelj javne usluge, od 21. veljače 2024. godine do 21. ožujka 2024. godine, provelo je prethodno javno savjetovanje za Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te obrazloženje načina na koji je određena cijela obvezne minimalne javne usluge.

Sukladno stavku 8. članka 78. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) godine društvo EKO Promina d.o.o. (kao davatelj javne usluge) Zaključkom o davanju suglasnosti na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada 28. ožujka 2024. dobilo je suglasnost izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave. Suglasnost je istog dana objavljena u Službenom glasilu Općine Promina broj 4/2024 te je stupila na snagu 5. travnja 2024. godine.

Novi Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada primjenjivat će se od 1. svibnja 2024. godine.

Također, na snazi je i Odluka o Posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o. koja će se primjenjivat od 1. svibnja 2024. godine.