Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službenici za informiranje:

 • Putem pošte na adresu: EKO PROMINA d.o.o., Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj
 • Putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENICE ZA INFORMIRANJE PDF 95 KB
Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti (NN broj 85/10.).

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.

Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra ili u bilo kojem drugom obliku, neovisno o načinu na koji je prikazana (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis) koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti.“

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.

Društvo EKO PROMINA d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama odnosno Izmjena kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije koja je objavljena u Narodnim Novinama broj 141/2022, a stupila na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
 2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
 3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
 4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
 5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
 6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
 7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB
 8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
 9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura.

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

Napomena: obrasci zahtjeva, žalbi i tužbe samo su ogledni primjeri koji sadrže zakonom propisane formalne uvjete.

Za dodatne informacije pretražite sljedeće:

OBRASCI ZA PREUZIMANJE
1. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (WORD) DOC 51 KB
2. ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA (PDF) PDF 165 KB
3. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (WORD) DOC 52 KB
4. ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE (PDF) PDF 173 KB
5. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI (WORD) DOC 37 KB
6. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI (PDF) PDF 100 KB
7. ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI (WORD) DOC 29 KB
8. ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA PO ZAHTJEVU ZA PRISTUP INFORMACIJI (PDF) PDF 97 KB
Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ponovna uporaba znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom.

Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.
Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe tijela javne vlasti nemaju obvezu informaciju izraditi, prilagođavati ili izdvajati dijelove informacija ako to zahtijeva nerazmjeran utrošak vremena ili sredstava, niti se od tijela javne vlasti može zahtijevati da nastavi ažurirati, nadograđivati i pohranjivati informacije u svrhu ponovne uporabe.

Na primjer privatne ili pravne osobe mogu ponovno koristiti informacije dostupne u javnim bazama podataka kako bi izradile elektroničke proizvode koji će kasnije biti prodani kupcima - primjerice kombiniranjem različitih baza podataka o vremenskim statistikama i urbanom razvoju, neko trgovačko društvo može sačiniti program koji izračunava ekološke rizike koji postoje u pojedinim područjima.

Ako bi se takav program naplaćivao korisnicima, tada se radi o ponovnoj uporabi informacija u komercijalne svrhe, u protivnom (ako se radi o besplatnoj uporabi) riječ je o ponovnoj uporabi informacija u nekomercijalne svrhe.

OBRASCI ZA PREUZIMANJE
1. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (WORD) DOC 50 KB
2. ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (PDF) PDF 161 KB
3. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (WORD) DOC 37 KB
4. ŽALBA PROTIV RJEŠENJA KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (PDF) PDF 100 KB
5. ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA PO ZAHTJEVU ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (WORD) DOC 36 KB
6. ŽALBA ZBOG NEPOSTUPANJA PO ZAHTJEVU ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA (PDF) PDF 98 KB
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O USTROJU KATALOGA INFORMACIJA DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O. PDF 98 KB
2. KATALOG INFORMACIJA DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O. PDF 109 KB
3. ODLUKA O USTROJAVANJU SLUŽBENOG UPISNIKA O ZAHTJEVIMA, POSTUPCIMA I ODLUKAMA O OSTVARIVANJU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA PDF 106 KB

Više o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama pronađite u publikacijama Povjerenika za informiranje www.pristupinfo.hr:

Ako kao novinar, medij ili udruga tražite pristup informacijama, o načinu ostvarivanja tog prava više informacije pronađite u:

POTVRDA O POHAĐANJU JEDNODNEVNOG PROGRAMA = PONOVNA UPORABA INFORMACIJA I OTVORENI PODACI
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POTVRDA (PDF) PDF 805 KB
POTVRDA O SUDJELOVANJU NA V. GODIŠNJEM SAVJETOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. POTVRDA (PDF) PDF 117 KB
UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TIJELA JAVNE VLASTI SUKLADNO ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (IZVOR TABLICE: POVJERENIK ZA INFORMIRANJE)
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV (EXCEL) XLS 365 KB
2. UPITNIK ZA SAMOPROCJENU TJV (PDF) PDF 606 KB