Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Prikupljanje otpada

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA (WORD) DOCX 14 KB
2. ODLUKA O POVJERAVANJU OBAVLJANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA (PDF) PDF 112 KB
3. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA (WORD) DOCX 49 KB
4. ODLUKA O NAČINU PRUŽANJA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA (PDF) PDF 245 KB
5. ZAKLJUČAK O DAVANJU OČITOVANJA O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (WORD) DOCX 54 KB
6. ZAKLJUČAK O DAVANJU OČITOVANJA O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (PDF) PDF 144 KB
7. OČITOVANJE O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O (WORD) DOCX 47 KB
8. OČITOVANJE O USKLAĐENOSTI PRIJEDLOGA CJENIKA JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O (PDF) PDF 118 KB
9. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI DRUŠTVU EKO PROMINA D.O.O. NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (WORD) DOCX 59 KB
10. ZAKLJUČAK O DAVANJU SUGLASNOSTI DRUŠTVU EKO PROMINA D.O.O. NA CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA (PDF) PDF 153 KB
11. CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O. (WORD) DOCX 14 KB
12. CJENIK JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O. (PDF) PDF 92 KB
13. ODLUKA O CJENIKU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KO I POSEBNOM DIJELU CJENIKA ZA USLUGE U SUSTAVU SAKUPLJANJA KO DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O. (WORD) DOC 111 KB
14. ODLUKA O CJENIKU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KO I POSEBNOM DIJELU CJENIKA ZA USLUGE U SUSTAVU SAKUPLJANJA KO DRUŠTVA EKO PROMINA D.O.O. (PDF) PDF 140 KB
15. ODLUKA O DAVANJU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA UPRAVLJANJE (WORD) DOC 68 KB
16. ODLUKA O DAVANJU MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA UPRAVLJANJE (PDF) PDF 97 KB
17. PRAVILNIK O NAČINU RADA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PDF 382 KB
18. UPUTE ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE RECIKLABILNOG OTPADA PDF 69 KB
19. INFORMACIJA O LOKACIJAMA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA (STAKLA) POSTAVLJENIH NA JAVNOJ POVRŠINI (WORD) DOCX 68 KB
20. INFORMACIJA O LOKACIJAMA SPREMNIKA ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA (STAKLA) POSTAVLJENIH NA JAVNOJ POVRŠINI (PDF) PDF 143 KB
21. OBAVIJEST O SAKUPLJANJU KOMUNALNOG OTPADA U 2024. GODINI NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA PDF 912 KB
22. INFORMACIJA O LOKACIJAMA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PO NASELJIMA U 2024. GODINI (EXCEL) XLSX 11 KB
23. INFORMACIJA O LOKACIJAMA MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA PO NASELJIMA U 2024. GODINI (PDF) PDF 65 KB
24. ODVOJENO SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA PDF 3.3 MB
25. ODVOJENO PRIKUPLJANJE PAPIRA I PLASTIKE PDF 541 KB
26. KOMPOSTIRANJE PDF 1.4 MB
27. RECIKLIRANJE OTPADNIH JESTIVIH ULJA I MASTI PDF 202 KB
OBRASCI ZA PREUZIMANJE
1. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE - ZA KATEGORIJU KUĆANSTVO (WORD) DOCX 41 KB
2. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE - ZA KATEGORIJU KUĆANSTVO (PDF) PDF 207 KB
3. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE - ZA KATEGORIJU KOJA NIJE KUĆANSTVO (WORD) DOCX 40 KB
4. IZJAVA O NAČINU KORIŠTENJA JAVNE USLUGE - ZA KATEGORIJU KOJA NIJE KUĆANSTVO (PDF) PDF 213 KB
5. ZAHTJEV ZA ZAMJENU ZADUŽENOG SPREMNIKA ZA OTPAD (WORD) DOCX 36 KB
6. ZAHTJEV ZA ZAMJENU ZADUŽENOG SPREMNIKA ZA OTPAD (PDF) PDF 82 KB
7. ZAHTJEV ZA PLAĆANJEM CIJENE OBAVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA KATEGORIJU KORISNIKA KOJI NIJE KUĆANSTVO (WORD) DOCX 36 KB
8. ZAHTJEV ZA PLAĆANJEM CIJENE OBAVEZNE MINIMALNE JAVNE USLUGE ZA KATEGORIJU KORISNIKA KOJI NIJE KUĆANSTVO (PDF) PDF 81 KB
9. ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZBOG TRAJNOG NEKORIŠTENJA NEKRETNINE (WORD) DOCX 315 KB
10. ZAHTJEV ZA RASKID UGOVORA O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA ZBOG TRAJNOG NEKORIŠTENJA NEKRETNINE (PDF) PDF 201 KB
11. ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE I ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA (WORD) DOCX 74 KB
12. ZAHTJEV ZA PREUZIMANJE I ODVOZ GLOMAZNOG OTPADA (PDF) PDF 194 KB