Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Održavanje komunalne infrastrukture

Komunalne djelatnosti kojima društvo EKO Promina d.o.o. osigurava održavanje komunalne infrastrukture su:

  • održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
  • održavanje javnih zelenih površina
  • održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
  • održavanje groblja i krematorija unutar groblja
  • održavanje čistoće javnih površina

Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.

Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave mogu odlukom predstavničkog tijela trgovačkim društvima i javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost održavanja nerazvrstanih cesta, djelatnost održavanja groblja i krematorija unutar groblja i djelatnost usluge ukopa i kremiranja pokojnika u krematoriju unutar groblja povjeriti vršenje javnih ovlasti u obavljanju tih komunalnih djelatnosti.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ODLUKA O DAVANJU DOMA KULTURE U MRATOVU NA UPRAVLJANJE DRUŠTVU EKO PROMINA D.O.O. (WORD) DOC 67 KB
2. ODLUKA O DAVANJU DOMA KULTURE U MRATOVU NA UPRAVLJANJE DRUŠTVU EKO PROMINA D.O.O. (PDF) PDF 64 KB
3. ODLUKA O DAVANJU MRTVAČNICE U OKLAJU NA UPRAVLJANJE DRUŠTVU EKO PROMINA D.O.O. (WORD) DOC 67 KB
4. ODLUKA O DAVANJU MRTVAČNICE U OKLAJU NA UPRAVLJANJE DRUŠTVU EKO PROMINA D.O.O. (PDF) PDF 93 KB

Društvo EKO Promina d.o.o. od 19. prosinca 2022. godine pruža usluge održavanja zelenih površina i trećim osobama.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. CJENIK PRUŽANJA USLUGA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA TREĆIM OSOBAMA (WORD) DOCX 320 KB
2. CJENIK PRUŽANJA USLUGA ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA TREĆIM OSOBAMA (PDF) PDF 278 KB

Ukoliko vam je potrebna navedena usluga, obratite nam se s povjerenjem!