Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu

Društvo EKO Promina u djelokrugu svog rada u 2020. godini ne donosi niti opće akte niti druge strateške ili planske dokumente kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba. Stoga, u skaldu s člankom 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 25/2013, 85/15 i NN 69/22) društvo EKO Promina d.o.o. ne provodi savjetovanje s javnošću, te ne objavljuje plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu.