Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge

Prijedlog Cjenika usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada s obrazloženjem cijene i izmjene cijene te obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne javne usluge