Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Izdavanje Rješenja o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme

Kako bi se korisnici upisali u grobni očevidnik i dobili rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme potrebno je dokazati da isti ostvaruju pravo na korištenje predmetnog grobnog mjesta (primjerice ugovorom o izgradnji obiteljske grobnice, rješenjem Odbora za izgradnju groblja, ugovorom o kupnji čestice zemlje za izgradnju grobnice, rješenjem o nasljeđivanju iza smrti vlasnika čestice zemlje/korisnika predmetnog grobnog mjesta, ili ekvivalentnim dokumentom).

Sukladno članku 14. Odluke o upravljanju grobljima, nakon smrti korisnika pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici. Pravo korištenja se nasljeđuje u ostavinskom postupku iza osobe koja je u grobnoj evidenciji upisana kao korisnik grobnog mjesta. Ako se u rješenju o nasljeđivanju korištenje grobnog mjesta ne navodi, taj se dokument ipak uzima u razmatranje kao dokaz nasljednog niza, temeljem kojeg su se svi zakonski nasljednici dužni izjasniti po pitanju svog prava. Također, pravo korištenja se može riješiti naknadnom urudžbom i provođenjem ostavine za to grobno mjesto, o čemu se izdaje rješenje o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine. Do pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju u grobno mjesto mogu se ukopati osobe koje su u času smrti činile članove njegove obitelji, odnosno roditelji, bračni drug, izvanbračni drug, djeca - uključujući i posvojenu djecu.

Za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice korisnika koji se upisuje kao takav (obostrano), OIB, kontakt podatke, presliku smrtnih listova za sve ukopane u predmetno grobno mjesto ili izvadak iz knjige umrlih (moguće zatražiti u svim matičnim uredima Republike Hrvatske) i uzroke smrti. Sve traženo moguće je kopirati u našim prostorijama.

Korisnik može sukladno vlastitoj volji i bez prisile trećih strana korištenje grobnog mjesta ugovorom (ili ekvivalentnim ovjerenim dokumentom) ustupiti trećim osobama po vlastitom nahođenju (osobe kojima se to pravo ustupa, to pravo moraju i prihvatiti). Ugovor o ustupanju mora se potom dostaviti Upravi groblja koja novom korisniku izdaje rješenje o pravu korištenje grobnog mjesta.

Važna napomena: Prema članku 18. Odluke o upravljanju grobljima, oprema i uređaji na grobu (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) smatraju se nekretninom, stoga, ako se uz ustupanje grobnog mjesta prodaje ili na drugi način prenosi vlasništvo opreme, odnosno uređaja groba, novi vlasnik/korisnik grobnog mjesta dužan je uz ugovor o ustupanju Upravi groblja priložiti dokaz o plaćenom porezu na promet te nekretnine.

U slučaju spora oko prava korištenja grobnog mjesta Uprava groblja će obustaviti ukope u grobno mjesto do pravomoćnog okončanja spora.

Navedenu dokumentaciju molimo dostaviti poštanskom pošiljkom na adresu Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, elektroničkom poštom (izuzev ugovora o prijenosu prava korištenja, izjave i sl.) na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili osobno u naše prostorije radnim danom od 7 sati do 15 h.

Na našoj internetskoj stranici postavljeni su planovi svih mjesnih groblja u Općini Promina. Molimo da prije dolaska utvrdite koja je točna lokacija predmetnog grobnog mjesta na položajnom planu groblja za koje se namjeravate javiti.

Sukladno članku 14. Zakona o grobljima i članku 66. Odluke o upravljanju grobljima savjetujemo svim korisnicima grobnih mjesta na grobljima koja se nalaze u Općini Promina, koji se dosad nisu javili za upis u evidenciju grobnih očevidnika ili dostavili potrebnu dokumentaciju (svi kojima nije izdano Rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta na neodređeno vrijeme) da se jave jer:

Sukladno članku 14. Zakona o grobljima:

  • (1) Grobno mjesto za koje grobna naknada nije plaćena deset godina, smatra se napuštenim i može se ponovo dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka petnaest godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka trideset godina od ukopa u grobnicu.
  • (2) Prijašnji korisnik grobnog mjesta za koje se prema stavku 1. ovoga članka smatra da je napušteno može raspolagati izgrađenom opremom i uređajem groba (nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda groba i sl.) nakon što plati dužni iznos grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama. U protivnom smatrat će se da se radi o napuštenoj imovini kojom uprava groblja može slobodno raspolagati.
  • (3) Uprava groblja je dužna prije dodjele grobnog mjesta, odnosno grobnice drugom korisniku premjestiti ostatke preminulih iz napuštenog groba u zajedničku grobnicu izgrađenu za tu namjenu.
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRAVU KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO (WORD) DOCX 76 KB
2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRAVU KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO (PDF) PDF 163 KB
3. ZAHTJEV ZA IZMJENU PRAVA KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO (WORD) DOCX 74 KB
4. ZAHTJEV ZA IZMJENU PRAVA KORIŠTENJA GROBNOG MJESTA NA NEODREĐENO (PDF) PDF 165 KB