Skip to main content

EKO Promina d.o.o.  •  Put kroz Oklaj 144  •  22303 Oklaj  •  022 881 046  •  kontakt@eko-promina.hr

Radovi na grobljima i postupak ishođenja suglasnosti za izvođenje radova na groblju

Postupak ishođenja suglasnosti za izvođenje radova na groblju je jednostavan. Ukoliko to već nije ranije učinio, korisnik odnosno podnositelj zahtjeva treba Upravi groblja priložiti potrebnu dokumentaciju za upis u grobni očevidnik i registar umrlih osoba nakon čega mu se izdaje rješenje o pravu korištenja grobnog mjesta i račun za godišnju grobnu naknadu. Korisnik koji je ispunio svoje obveze potom ispunjava obrazac zahtjeva za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na groblju. Obrazac se može preuzeti ispod ovog teksta, u našem uredu svakim radnim danom od 7 sati do 15 h i zahtjevom putem elektroničke pošte. Popunjeni obrazac zahtjeva se potom na isti način dostavlja Upravi groblja. Korisnik prije ishođenja suglasnosti za radove plaća predujam sukladno važećem Cjeniku o visini grobnih naknada i pogrebnih usluga.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA PDF ??? KB
2. SUGLASNOST OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PROMINA NA CJENIK O VISINI GROBNIH NAKNADA I POGREBNIH USLUGA PDF ??? KB

Uprava groblja, temeljem Odluke o ponašanju na grobljima, nalaže obveze izvođača radova:

 • Izvođenje građevinsko-klesarskih radova je dozvoljeno od 7:00 sati do 18:00 sati;
 • Radovi se moraju obavljati tako da se očuva potpuni red, mir i dostojanstvo na grobljima;
 • Građevni materijal (opeka, kamen, šljunak, pijesak, cement i drugi) može se držati na groblju samo kraće vrijeme koje je neophodno za izvršenje radova i na način da se time ne ometa promet na groblju, a sav otpad, zemlju i građevni materijal u što kraćem roku ukloniti s groblja i ispred groblja, te isti odvesti na za to predviđeno mjesto;
 • Obvezno prekinuti radove u slučaju da se vrši ukop u blizini mjesta izvođenja radova do izvršenja ukopa;
 • U slučaju prekida radova, kao i poslije njihova završetka, izvoditelj je dužan bez odlaganja radilište dovesti u prijašnje stanje;
 • Za prijevoz materijala potrebnog za izvođenje radova na groblju, mogu se koristiti samo oni putovi i staze, te sredstva prijevoza koje odredi Uprava groblja;
 • Izvoditelji su dužni namjenski koristiti vodu iz vodovoda na groblju, te je ne mogu upotrebljavati za pranje priručnog alata;
 • Strogo se pridržavati dimenzija grobnog mjesta koje su navedene u odobrenju i priloženoj skici;
 • Sva okolna mjesta koja su od izvođenja radova uprljana ili oštećena, dovesti u prijašnje stanje;
 • Radove izvršiti u roku određenom odobrenjem;
 • Završetak radova prijaviti Upravi groblja o čemu se sastavlja zapisnik.

U slučaju da izvođač radova ne poštuje gore navedene smjernice Uprava groblja izdaje nalog za obustavu radova.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE
1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU (WORD) DOCX 77 KB
2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI ZA IZVOĐENJE RADOVA NA GROBLJU (PDF) PDF 165 KB